Benvido a este teu lugar de información, consultas, aportacións e por suposto críticas.


Un grupo, un compromiso, unha idea, unha ilusión...

Poñemos o teu alcance unha ferramenta necesaria para coñecer toda a información sobre o noso Concello: actuacións, acordos, propostas, necesidades, acontecementos.... e tamén lugar para opinar libremente a través dos teus comentarios.

Esperamos as túas aportacións.

martes, 17 de marzo de 2015

Resumo do interesante pleno do 3 de febreiro de 2015

Non é habitual que fagamos o resumo do acontecido nos plenos con tanto retraso como neste caso, pero debido aos intensos debates e asuntos de interès que se trataron pola  nosa parte, e debido os moitos intentos de "escurrir o bulto" e non querer debatir por parte do grupo de goberno do PP, onde pretendían rematar o pleno en 10' porque segundo eles "non había asuntos de interès que tratar", pero que finalmente tivo unha duración de máis de 2 horas¡¡ e onde mesmo o Sr. Alcalde non quería respostar as preguntas alegando "que non as recibira", cando o único motivo era querer esquivalas, xa que con toda seguridade sería o último pleno da lexislatura que recollan na convocatoria o punto de rogos e preguntas.

Polos motivos expostos e por decidir agardar pola nosa parte a ter a acta oficial do citado pleno, redactada unha vez máis polo Secretario dun xeito máis que resumido e escueto, ocultando unha vez máis, asuntos, frases e manifestacións que serían de vital importancia para que a veciñanza do Concello coñeza realmente que tipo de mandatarios temos o fronte do Concello, aquí vai o acontecido:

A convocatoria e a orde do día presentaba estes puntos a tratar:


No punto 1: por unanimidade acórdase ratificar como ordinario.
Ainda que preguntamos polos motivos que levaron a non celebrar o pleno correspondente o mes de novembro, así como tamén que este pleno correspondería segundo o que propuxeron e votaron eles no mes de Xaneiro e non en Febreiro (NON SON CAPACES NIN DE CUMPLIR O QUE ELES MESMOS PROPOÑEN E VOTARON), o cal o Sr. Alcalde incumplindo as leis unha vez máis, respostou que non había asuntos que tratar......eso sería pola súa parte como nestes últimos xa 4 anos de lexislatura....non así pola nosa parte que como veremos a continuación neste artigo tiñamos presentados os Rogos e Preguntas correspondentes, traballando e preocupándonos polos asuntos e necesidade de interés para a veciñanza do Concello.

Tamén se atreve unha vez máis a decir que os plenos son un gasto para o Concello evitable se non se celebran¡¡¡¡......aquí sí lle parece un gasto, pero cando teñen 3 Xuntas de Goberno Local en 11 días por parte do seu grupo de mandatarios, por suposto, cobrandoas tamén por asistencia ahí xa non lle parece un gasto....incluso chegou a manifestar cando lle preguntamos por esta situación que cada vez que se reunían era para conseguir "pasta", refefíndose o edificio da praza do Concello que leva anos parado sen rematar tal e como prometera fai 4 anos e nos que xa leva malgastados máis de MEDIO MILLÓN DE EUROS ¡¡¡

No punto 2: votamos en contra da aprobación da acta anterior xa que consideramos que o Secretario trasladou a acta do pleno acusacións da nosa Concelleira ao Sr, Alcalde no pleno anterior que non se produciron nos términos que reflicte na acta.

No punto 3: indìcasenos que os Decretos estiveron a nosa disposición.

No punto 4: o Secretario expòn e lee a normativa en vigor con respecto o da aplicación e entrada envigor da nova Factura Electrónica para cantidades superiores a 5.000€.

O noso Grupo Municipal Socialista propuxo que ademáis da presentación obrigatoria para as facturas superiores a 5.000€ se engadise a este acordo e posterior publicación no BOP que se permitise tamén presentar os proveedores do Concello que así o desexasen as facturas inferiores a esa cantidade, o que o Sr. Alcalde respostou que non quería "complicar a naide e que de momento empezaría así, e vendo como ía funcionando se vería si se ampliaba", o que matizaba o Secretario que "para iso sería necesario unha ordenanza".

Unha vez máis, as nosas propostas son sempre negadas xa por rutina, sin analizalas nin ver as ventaxas que poderían ter.......e agora resulta que nos atopamos que sae publicado no BOP do día 11 de marzo de 2015 un edicto onde se aproba o acordado polo órgano de goberno e tamén se reflexa na páxina web do Concello a seguinte información:

http://aperoxa.sedelectronica.es/?x=Ao-PrI8iNMLmXmvThMt373sHj9yEr6zNyAslNllGMWqYmopSryQW6akcL98mrqreTueiGkmv9shzy44FpMk1Ypf0p8j0sqjgY656bs47QXA

PODEDES VER VOS MISMOS COMO NO CUARTO PÀRRAFO SE PUBLICA O SEGUINTE:

"Para aquellos casos en los que todavía se admite la presentación de facturas en formato papel, también tienen la posibilidad de presentar sus facturas a través del Registro Electrónico firmadas electrónicamente en PDF".

ESTE É OUTRO DOS MOTIVOS POLO QUE RETRASAMOS O RESUMO DO ACONTECIDO NO PLENO.......AS NOSAS PROPOSTAS A PESAR DE NON SER TIDAS EN CONTA NIN ACEPTADAS NO PLENO SÍ APARECEN REFLEXADAS E PUBLICADAS OFICIALMENTE AGORA.......NOUTRA ACTUACIÓN DE PASOTISMO E NEGACIÓN DAS NOSAS APORTACIÓNS POR PARTE DUN ALCALDE QUE SÓ ACUDE OS PLENOS PARA NEGAR E CULPAR OS DEMÁIS DAS SÚAS FALTAS DE INFORMACIÓN E COÑECEMENTO DOS PROCEDEMENTOS E XESTIÓNS QUE UN BO CONCELLO DEBE FACER, PERO ENTENDIBLE NO CASO DUN ALCALDE QUE SUPERA XA OS 36 ANOS DE MANDATO E ONDE A AMBICIÓN POLA MELLORA DOS NOSOS SERVIZOS E O INTERÈS POLAS NOVAS TECNOLOXÍAS E SOBRE TODO EN BENEFICIO DA TRANSPARENCIA E PARA EVITAR TRAMITACIÓNS FRAUDULENTAS ESTANLLE FÓRA DO SEU ALCANCE, MOTIVO POLO CAL NON DEBERÍA SEGUIR A FRONTE DO QUE PRETENDE SER UN CONCELLO MODERNO E FACILITANDO OS SERVIZOS A VECIÑANZA ¡¡¡

Aproveitamos neste mesmo punto para comentar e desmontar con argumentos e probas máis que evidentes a falta de credibilidade desta noticia que aparecía na prensa fai unhas semanas:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/12/09/peroxa-segunda-entidad-local-gallega-rapido-paga-facturas/0003_201412O9C3992.htm

EXPUXEMOS NO PLENO COMO ERA O "TRUCO" PARA CHEGAR A ESTOS DATOS E NOTICIAS MOI ALONXADAS DA REALIDADE.

OS PROPIOS PROVEEDORES QUE FACTURAN TRABALLOS OU MATERIAL O CONCELLO BEN SABEN QUE SON DATOS COMPLETAMENTE ENGANOSOS.

O PROCEDEMENTO É BEN SINXELO.....CANDO NAS OFICINAS MUNICIPAIS SE RECIBE UNHA FACTURA NON SE LLE PÒN TAL É COMO SERÍA CORRECTO O SELO DE REXISTRO DE ENTRADA E ASÍ OS PRAZOS NON COMENZAN A CONTAR.
POSTERIORMENTE O DÍA QUE SE DA ORDEN PARA PAGAR AS FACTURAS QUE CORRESPONDAN SE LLE PON SELO DE REXISTRO DE ESE DÍA E TAMÉN SE FAI O PAGO, ASÍ CONSTA COMO QUE NO MESMO DÍA OU NO SEGUINTE SE EFECTÚA O PAGO E POLO TANTO OS PRAZOS SON MÍNIMOS.....PERO OCULTASE A VERDADEIRA DATA DE CHEGADA DAS FACTURAS AO CONCELLO.

NA NOSA LABOR DE CONTROL QUE FACEMOS PERMANENTEMENTE NO CONCELLO ATOPÁMONOS CON CASOS CURIOSOS E TAMÉN ILEGAIS, E ASÍ OS TRASLADAMOS NESTE PUNTO AO PLENO, ONDE TANTO O SR. ALCALDE MANIFESTOU DESCOÑECER ESTA IRREGULAR PRÀCTICA COMO TAMÉN O SR. SECRETARIO QUE INDICOU QUE VERIFICARÍA AS NOSAS SUXERENCIAS.

POÑEMOS COMO EXEMPLO UNHA FACTURA QUE TIÑA DATA DE EMISIÓN DO 18 DE XULLO DE 2014.....SUPOÑAMOS QUE TARDA UN PAR DE SEMANAS EN CHEGAR AS OFICINAS MUNICIPAIS.....POIS BEN COMPROBAMOS COMO FOI REXISTRADA CON DATA DO 29 DE DECEMBRO DE 2014 E PAGADA NESE MESMO DÍA.....OS DATOS DE PRAZOS DE PAGADO CONSTABA COMO 0 DÍAS, AINDA QUE LEVABA MEDIO ANO NO CONCELLO......EXEMPLOS COMO ESTOS PODERÍAMOS NOMEAR UN MONTÓN, E ESTE É O SISTEMA DE TRATAMENTO DE FACTURAS QUE O TEU CONCELLO USA NA MAIORÍA DOS CASOS.

TAMÉN EXPUXEMOS OUTRO EXEMPLO ONDE A NOTICIA SE QUEDARÍA INCLUSO CORTA, XA QUE POLAS PROBAS QUE APORTAMOS O PLENO SE PAGARÍAN FACTURAS ANTES DE SER RECIBIDAS......O CASO É O SEGUINTE: UNHA FACTURA CON DATA DE EMISIÓN DO 31 DE OUTUBRO DE 2014 QUE TIÑA SELO DE REXISTRO DO DÍA 29 DE OUTUBRO,....È DECIR 2 DÍAS ANTES¡¡¡¡¡.....E TAMÉN SE PAGOU O MESMO DÍA 29......CURIOSO QUE SE PAGUEN FACTURAS 2 DÍAS ANTES DE SER EMITIDAS¡¡¡¡ POLO TANTO O TITULAR DE PRENSA SERÍA QUE ESTAMOS A CABEZA DAS FALCATRUADRAS COAS FACTURAS¡¡

NESTE PUNTO A RESPOSTA QUE DEU O ALCALDE È LAMENTABLE E ONDE SE AMOSA DE NOVO E PON EN EVIDENCIA QUE NON ESTÁ A ALTURA DAS CIRCUNSTANCIAS NIN DO FUNCIONAMENTO DO CONCELLO XA QUE NOS EXPLICOU "QUE ESTA FACTURA SEGURAMENTE SE RECIBIU POR CORREO ELECTRÒNICO POR ADIANTADO E POR ESE MOTIVO SE PAGOU, ANTES DE QUE CHEGASE A ORIXINAL".

VOLVEDE LEER A EXPLICACIÓN E ANALIZADEO CON CALMA PARA QUE VOS QUEDE CLARA A SÚA INCOMPETENCIA.......EXPLICAMOSLLE QUE AINDA QUE CHEGASE POR CORREO ELECTRÓNICO A FACTURA SERÍA A MESMA QUE A ORIXINAL, TAN SÓ QUE ESTARÍA ESCANEADA PARA A SÚA REMISIÓN PERO QUE A DATA POR ESE MOTIVO NON VARIABA XA QUE O QUE SE ANTICIPA POR CORREO ELECTRÓNICO É O MESMO DOCUMENTO QUE A ORIXINAL........POIS COSTOULLE ENTENDELO ¡¡¡¡¡

FINALMENTE, COMO REMATE NESTE PUNTO TAMÉN PUXEMOS EN COÑECEMENTO DO PLENO QUE ATOPAMOS VARIOS FACTURAS CO SELO DE REXISTRO DO CONCELLO MANIPULADO A MAN CON BOLÍGRAFO NO DÍA DA DATA DE ENTRADA, E LLE FIXEMOS SABER O SR. ALCALDE E O SECRETARIO QUE ESO NON ERA UN ERRO ADMINISTRATIVO, TAL E COMO ELES O CONSIDERABAN, SENÓN QUE XUDICIALMENTE TEN UN NOME E CHÀMASE "FALSIDADE DOCUMENTAL" ¡¡¡
ESTE TIPO DE ACTUACIÓNS DEBERÍAN DE VIXIARSE POR PARTE DO SECRETARIO DO CONCELLO, XA QUE ESTÁN DENTRO DAS SÚAS FUNCIÓNS COMO INTERVENTOR.

INDICARON FINALMENTE, QUE TRATARÍAN ESTE TEMA COAS PERSOAS RESPONSABLES DESTA LABOR PARA ERRADICAR ESTA IRREGULAR SITUACIÓN.

No punto 5: o Sr. Alcalde volve a preguntarnos como conseguimos a copia da Acta do Congreso Local do PP da Peroxa, xa que segundo él esa acta sempre estivo no seu despacho.....AGORA XA ADMITE QUE EXISTE, CANDO FAI VEN POUCO TEMPO NEGABA QUE EXISTIRA.

NOS INDICÁMOSLLE NOVAMENTE QUE NO MESMO LUGAR QUE XA LLE DIXERAMOS....NA PROPIA WEB DO PARTIDO POPULAR DE OURENSE.
O ALCALDE NEGA QUE SE CELEBRARA ESE CONGRESO ONDE SE NOMEABA UN NOVO PRESIDENTE DO PP LOCAL E ONDE A CITADA ACTA ESTÁ ASINADA POLO PROPIO SR. ALCALDE COMO PRESIDENTE E POLO CONCELLEIRO DE URBANISMO COMO SECRETARIO DA MESA CON DATA DO 15 DE XUÑO.....

A NOSA PREGUNTA É CLARA....¿FALSIFICARON ENTONCES A EXISTENCIA DESE CONGRESO COAS SÚAS PROPIAS FIRMAS?....OU TAL VEZ ALGUÉN FALSIFICOU AS SÚAS FIRMAS?.....ELES DECIDIRÁN CAL É A VERSIÓN QUE QUEREN DAR DOS FEITOS, QUE ATA O DÍA DE HOXE TODAVÍA NON FIXERON, SENÓN QUE ANDAN A PERDER O TEMPO EN BUSCAR CULPABLES DA SÚA PUBLICACIÓN.

REITERAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ESTÁ A DISPOSICIÓN DE QUEN O QUEIRA VER E COMPROBAR QUE A NOSA VERSIÓN É VERÍDICA E ARGUMENTADA.....A DE ELES DE MOMENTO......RUMORES E PROTESTAS ¡¡¡

Tamén neste punto aproveitamos para reiterar a petición da información que lle pedimos xa fai moitos meses sobre o contrato coa empresa do Servizo de Augas, e ver si se recoñece que o Concello lle teña que facilitar un local como ten no Centro de Saùde da Peroxa e quen corre cos gastos desa oficina.......o dono da empresa?.....o Sergas?......o Concello?

XA VAN SENDO HORA DE DAR EXPLICACIÓNS E RESPOSTAS SOBRE AS CONDICIÓNS QUE ESTA EMPRESA PRIVADA TEN POR PARTE DO CONCELLO.

No punto 6: no turno de ROGOS, presentamos os seguintes;
O Alcalde, o igual que no resto dos Plenos anteriores pretende dar unha resposta conxunta para todos para que os nosos Concelleiros Socialistas non expoñan as necesidades nin os motivos das demandas de mellora solicitadas, pero desta vez lembramoslle que os Rogos son para debater e chegar a acordos no caso de que sexan atendidos.....pero o que sí queremos é respostas o solicitado e non dar respostas abstractas e sen compromisos de ningún tipo coa veciñanza.

Así a todo, empezou indicando xa en resposta o ROGO 1 que "todas as anomalías de tódolos rogos xa as coñece e segundo teña tempo e disponibilidade iranse arranxando"...engade que "os seus concelleiros tamén teñen ollos, e ven estas necesidades"......OLLOS TERÁN...O QUE ESTÁ CLARO E QUE BOCA PARECE QUE NON PARA QUE ALGÚNS DESTAS PETICIÓNS LEVAN PRÁCTICAMENTE OS 4 ANOS DE LEXISLATURA SIN QUE NUNCA SE INTERESASEN POR PORLLE SOLUCIÓN ¡¡¡

VOLVENDO OS SEUS XA TÍPICOS ATAQUES PERSOAIS HACIA O NOSO PORTAVOZ ANTONIO GONZÀLEZ FIUZA ACÚSAO DE FACER PUBLICACIÓNS NAS REDES SOCIAIS EN HORARIO DE TRABALLO, O QUE LLE RESPOSTAMOS QUE ESTÁ MOI BEN INFORMADO DE TODO O QUE SE PUBLICA XA QUE É UN DOS NOSOS MELLORES E DIARIOS LECTORES PARA ESTAR O CORRENTE DAS NOSAS PUBLICACIÓNS.....COUSA QUE LLE AGRADECEMOS PÚBLICAMENTE. 

TEMOS QUE INDICAR TAMÉN E RECORDARLLE QUE ÉL ESTÁ A COBRAR CASE 30.000€ ANUAIS POR UNHA ADICACIÓN DE 4 HORAS DIARIAS O CONCELLO, E COMO TODO VECIÑO/A PODE COMPROBAR A SÚA PRESENCIA NAS OFICINAS MUNICIPAIS É ESCASA OU NULA. 
AOS QUE LLE HAI QUE ENGADIR OUTROS 10.500€ QUE COBRA O CONCELLEIRO DE URBANISMO POR OUTRA ADICACIÓN PARCIAL E ASISTENCIA AS OFICINAS MUNICIPAIS QUE "SOSPEITOSAMENTE NOS ÚLTIMOS MESES SE VIU CLARAMENTE REDUCIDA", E ONDE NOS ATOPAMOS TAMÉN CON PUBLICACIÓNS NAS REDES SOCIAIS DO CONCELLO DA PEROXA EN HORARIOS QUE SE CORRESPONDEN COA XORNADA LABORAL DALGÚN MANDATARIO NO ÁMBITO PRIVADO E ALLEO A VIDA POLÍTICA, TAMÉN PAGADO CON CARTOS PÚBLICOS. 

COMO DECIMOS, UNHA VEZ MÁIS......NON LLE PREOCUPA NIN LLE IMPORTAN O MÀIS MÍMINO AS NECESIDADES DA VECIÑANZA COMO SE TEN DEMOSTRADO O LONGO DESTES ANOS.......O QUE REALMENTE LLE PREOCUPA E QUE AGORA POR FIN....HAI XENTE QUE FAI O SEU TRABALLO COMO OS NOSOS CONCELLEIROS E LLE POÑEN VOZ E IMAXES AS MOITAS NECESIDADES QUE OS VECIÑOS E VECIÑAS DO CONCELLO TEÑEN.....ESO É O QUE A ÉL NON LLE GUSTA, MOI ACOSTUMADO DURANTE ANOS A TER O CONCELLO NUNHA TOTAL ESCURIDADE INFORMATIVA E FACER E DESFACER O SEU ANTOLLO E CAPRICHO SEN DAR EXPLICACIÓNS A NINGUÉN ¡¡¡

Con respecto a resposta o Rogo 1 solicitado non se manifesta, e nos reiteramos que esta obra está en periodo de garantía e polo tanto se deberían arranxar as deficiencias descritas e que amosamos nas imaxes seguintes, e lle lembramos que a modo de exemplo os punto de riego do campo de 6 existentes tan só funcionan xa correctamente 3.....ESTÁ BEN FACER AS INVERSIÓNS....PERO É TAN IMPORTANTE SABELAS MANTER.
En resposta o Rogo 2: manifesta que as sinalización faranse cando se poida pero non cree necesarias esas actuacións xa que moitos dos puntos que se indican non teñen a penas circulación. Puxemos como exemplo a perigosidade na que se atopa o cruce da Peroxa a carón da empresa de materiales de construcción (Manuel), xa que si baixamos pola estrada que ven das novas vivendas (onde sí se fixo sinalización horizontal) e nos incorporamos a estrada que ven do centro do pobo, segundo as normas de circulación terían preferencia os que se incorporan pola dereita coas dúbidas que esto está a generar.....
O ALCALDE INDICA QUE ESTA ESTRADA ESTÁ PENDENTE DE BOTARLLE UNHA NOVA CAPA DE AGLOMERADO POR TODA A TRAVESÍA E ARRANXARÍASE O PROBLEMA....XA QUE POR ESTE MOTIVO ESTÁ SEN PINTAR.

A imaxe seguinte é onde se ve a situación exposta:Nas imaxes seguintes exemplos da ausencia de sinalizacións:


INCORPORACIÓN A ESTRADA OU-0502 (VILARCHAO A PEROXA) EN VILAR 


CRUCE DO CAMPO DE FUTBOL NAS PARAXAS


 ESTRADA PROCEDENTE DE VERDELLE E BARBEITAS A CARRETERA DO GULFAR

No Rogo 3: comprométese a colocar o valo metálico cando se poida


No Rogo 4: nega que él manifestara no pleno anterior que o responsable era o dono da finca e non adquire ningún compromiso de arranxo des desperfectos descritos.No Rogo 5: manifesta o Alcalde que a xente que se sirve do muro non quere colaborar e que polo tanto quedará sin facer ata que os veciños colaboren, pois necesita que cedan os terreos.No Rogo 6: segundo a nosa petición retírase do pleno xa que xa está en vías de solución por parte dos propietarios.


ESTES ROGOS ANTERIORES SON OS QUE TIÑAMOS PRESENTADOS PARA O PLENO DE NOVEMBRO QUE O ALCALDE DECIDIU NON CELEBRAR PORQUE NON TIÑA "ASUNTOS DE INTERÉS" ¡¡¡

A continuación publicamos os Rogos que corresponderían e preparamos co noso traballo e preocupación polo estado do Concello para este pleno de Xaneiro, que finalmente se celebrou en Febreiro:En resposta o Rogo 1: manifesta o Alcalde que por CUESTIÓNS CLIMÁTICAS non se puido facer, cando sexa o momento oportuno faránse estas actuacións.

Outra resposta con pouca credibilidade porque dende que se comprometeu e prometeu esta actuación xa pasaron varias primaveras e outros tantos veráns....

As imaxes amosan a necesidade das nosas demandas:

A resposta o Rogo 2: O Alcalde textualmente dí que "ALUCINAMOS"  e que non hai xa tal burato, que foi arranxado e que hai que botarlle asfalto nesta estrada, pero cando o tempo e os cartos o permitan.


NEGAR O EVIDENTE É A SÚA ESPECIALIDADE.....E BOTARLLE A CULPA O TEMPO TAMÉN ¡¡¡¡¡ PERO XA NON É CREÍBLE¡¡¡¡
EN CANTO A CUESTIÓN ECONÓMICA XA INDICAMOS QUE NO EXERCICIO PASADO SE INVERTIRON EN ARRANXOS DE ESTRADAS NO CONCELLO MÁIS DE 350.000€ POLO QUE RESULTA DIFÍCIL DE CREER......SIMPLEMENTE NON SE FIXO PORQUE NON SE QUIXO ¡¡¡

NESTE MOMENTO INTERRUMPE O SR. BOUZO, CONCELLEIRO DO PP DA ZONA PARA INDICAR QUE A ESTRADA ESTÁ EN PERFECTO ESTADO, QUE NON HAI FOCHANCA NINGÚNHA E MESMO FALA DOUTRAS CUESTIÓNS QUE NON TEÑEN NADA QUE VER CO TEMA QUE ESTAMOS TRATANDO, AMOSANDO UN TOTAL DESCOÑECEMENTO DOS ASUNTOS QUE SE TRATAN NO PLENO.

As imaxes seguinte desmostran que o estado desta estrada esta feito unha pena....
AS IMAXES ANTERIORES SON SACADAS DÍAS ANTES DO PLENO, A MEDIADOS DE XANEIRO, E ANTE A INSISTENCIA DO ALCALDE DE QUE A FOCHANCA QUE EXISTÍA NO MEDIO DO POBO ESTABA ARRANXADA, VOLVEMOS A DESPRAZARNOS O POBO PARA COMPROBALO E AS IMAXES QUE PUBLICAMOS A CONTINUACIÓN SON AS QUE O ALCALDE O SEU CONCELLEIRO CONSIDERAN COMO UN ARRANXO E TAPADO DO BURATO ¡¡¡

 ANALIZA E REFLEXIONA SOBRE QUEN TEMOS A FRONTE DO CONCELLO.....UNS MANDATARIOS QUE PRETENDER REIRSE DOS VECIÑOS E VECIÑAS¡¡¡ DE TÍ DEPENDE QUE ESTA SITUACIÓN SIGA ASÍ ¡¡No Rogo 3: o Alcalde alega descoñecer a situación, pero comprométese a respostar no vindeiro pleno (necesitará tempo para buscar un culpable).


A continuación pasamos o turno de preguntas, onde nos volvemos a atopar que están pendentes de resposta para este pleno as que corresponderían o de novembro de 2014, así como as correspondentes a este pleno.

Primeiramente amosamos as que se presentaran para o Pleno de Novembro:

A resposta a Pregunta 1: o Alcalde resposta que coñecía o problema, que o repetidor leva instalado máis de 8 anos e que houbo un fallo de electricidade que non se sabía a súa orixe pero que agora está arranxado definitivamente.

A resposta a Pregunta 2: contesta que se rematou co previsto para o ano 2014 pero que no ano 2015 se continuará con estas actuacións.

Os exemplos os que nos referíamos vense reflexados na imaxe seguinte na zona do Conchouso, entre outras moitas.....


Na resposta da Pregunta 3: manifesta que só se aceptou a subvención para os gastos de persoal do Punto de Atención a Infancia e que os demáis se renunciou porque a Deputación daba pouca axuda económica, xa que ofrecían o 80% e finalmente se quedaba nun 10%, polo que o Concello non podía asumir a diferencia.

Lembremos que tal e como se publicou no Boletín Oficial da Provincia o noso Concello renunciou a varios proxectos logo de opter a subvenciòn entre os que enumeramos os seguintes:


-- Adaptación de baixo para auditorio e aula terceira idade: 24.860,16€

-- Reparación infraestructura Polideportivo: 1.789,93€
-- Construccion Parque Pùblico en Armental: 3.702,40€

Toda esta información a podedes verificar e consultar no seguinte enlace nas páxinas 2,5 e 9:


https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=261&fecha=20141113

A resposta a interesante Pregunta 4 foi a seguinte: Os veciños saben o que se vai facer e cando se vai facer, en canto o contenedor indica que o mirara o día seguinte.....pensaba que xa estaba arranxado......ESO É O QUE SE PREOCUPA E MIRA POLAS DEMANDAS DA VECIÑANZA ¡¡

A imaxe da petición do arranxo do contenedor é ben clara da súa necesidade:


O remate da actuación do peche do rego é unha necesidade....


O asfaltado da estrada do pobo é unha urxencia....


TEMOS QUE INDICAR QUE AS OBRAS DE MELLORA DO ASFALTADO ESTÁN XA PREVISTAS E RECOLLIDAS NO PLAN MARCO DE MELLORA DE CAMIÑOS 2015 SUBVENCIONADO POLA XUNTA DE GALICIA.

FELICITAMOS POLO TANTO A VECIÑANZA DESTE POBO DESTE "ÈXITO" LOGO DE ANOS E ANOS DE ESPERAS E FALSAS DISCULPAS ¡¡¡

O TEMA DO CONTENEDOR AGARDEMOS QUE ESTÉ XA REPARADO LOGO DO SEU NOVO COMPROMISO.......IREMOS A VERIFICAR O SEU ESTADO.

En resposta a Pregunta 5: indica que había que xustificar 9000€¡¡¡¡ e para que deran só 1698 pois non se aceptou.

XUSTIFICAR 9.000€¡¡¡¡¡???? ¿TERÁ ALGO QUE VER O QUE SE INDICABA NA MEMORIA DE ACTUACIÓNS ???

Esta subvención tamén se publiou do BOP, que tedes acceso no seguinte enlace na sùa paxina 2:

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=253&fecha=20141103

E tamén foi noticia na prensa local:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/11/04/unicamente-dieciocho-localidades-solicitaron-ayudas-diputacion-promocionar-productos-gastronomicos/0003_201411O4C8993.htm

A Pregunta 6 xa foi tratada no punto 4 da orde do día do Pleno.

En resposta a Pregunta 7: o Alcalde noutro arrebato de descontrol e falta de cumplimento polo debatido, acordado e votado en plenos anteriores manifesta "que as mocións interpretámolas nós" ¡¡¡¡ (RESPOSTA MÁIS PROPIA DOUTRO SÉCULO E DOUTRO RÉXIMEN ALONXADO DO DEMOCRÁTICO)....segue manifestando "que non somos unha inmobiliaria, e que algunha xestión de fai, pero a título particular e que no concello hai poucas vivendas a venda, só 4, das que tres xa foron adxudicadas sin necesidade de anuncialas na web do concello. 
Recordamoslle que os acordos están para cumplilos e él non o está a facer...

Lembramos a veciñanza do Concello a nosa proposta feita no seu día e aprobada no Pleno do 10/09/2012:Esta proposta mesmo foi noticia na prensa local, así como tamén a nivel nacional...


No que respecta o asunto de tràmites nas oficinas municipais tampouco se fixo a publicidade deste acceso a este servizo por parte da veciñanza do Concello, e o Alcalde respostou sobre esta cuestión "que a xente que non pode desprazarse ten o servizo permanente e que lle van a casa, a residencia ou a donde sexa necesario e o resto das persoas estamos cerca de Ourense e baixaremos a renovar a capital".
Outro incumplimento do que se acorda e aproba nos plenos, cambiando a súa versiòn según o transcurrir dos acontecementos con argumentos pouco creíbles e onde coma sempre os perxudicados de non coñecer estes servizos e facilidades son os veciños e veciñas da Peroxa.
A nosa proposta levada e aprobada no pasado pleno do 27/03/2014 era a seguinte:


Na resposta a Pregunta 8 o Alcalde informa "que estas obras pendentes non se fixeron polo mal tempo, faranse no seu momento".

A continuación algúns dos exemplos das obras acordadas, orzamentadas e aprobadas que están pendentes de realización:ESTRADA LENTOMIL- AS PARAXAS


LAMENTABLE ESTADO ESTRADA ENTRE VISPÌN E VILERMA


ESTRADA VILAMAIOR - VILAR E OUTEIRO DE CARRACEDO


ESTRADA A ENTRADA DO POBO DE OUTEIRO DE CARRACEDO

Como resposta a Pregunta 9: O Alcalde indica "que están a espera da cooperación da Deputación, e se tardan moito será o Concello quen realice o arranxo".

A continuación presentamos nas imaxes seguintes as preguntas que presentamos para o que correspondería respostar no pleno de xaneiro, e que finalmente se celebrou e se atenderon no de febreiro, como xa dixemos, a pesar das reticencias inciais do Sr. Alcalde:
A resposta a Pregunta 1, foi bastante extensa debido o debate que se produxo a raíz das nosas múltiples peticións e propostas na búsqueda dunha solución a este RECORTE INXUSTIFICADO.

Aquí neste debate prodúxose un feito insólito..... O SR. ALCALDE USANDO OS PLENOS PARA FACER PROMESAS ELECTORAIS, TODAVÍA FORA DA CAMPAÑA ELECTORAL.....XA QUE MANIFESTOU QUE SI ÈL SAÍA DE NOVO REELEXIDO ALCALDE DA PEROXA QUE HABERÍA UN SEGUNDO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DA PEROXA ¡¡¡

LAMENTABLE RESPOSTA, XA QUE A DÍA DE HOXE TODAVÍA É ALCALDE DO CONCELLO E POLO TANTO RESPONSABLE DIRECTO DA SUPRESIÓN DESTE SERVIZO, E LEMBRAMOSLLE QUE TAMÉN ERA O ALCALDE NO MES DE SETEMBRO DE 2013 CANDO SE SUPRIMIU ESTE SERVIZO E DURANTE ESTE PERIODO NON TIVEMOS SOLUCIÓN ALGUNHA A ESTE ATENTANDO CONTRA OS SERVIZOS BÁSICOS DOS VECIÑOS E VECIÑAS DA PEROXA.

INDICAMOSLLE QUE XA NON HAI QUE SE CREA AS SÚAS FALSAS PROMESAS NIN COMPROMISOS.....SEXA OU NON ÈPOCA ELECTORAL, XA QUE LEVA TEMPO MANIFESTANDO QUE SE LLE PORÍA SOLUCIÓN A ESTE GRAVE PROBLEMA E TODAVÍA HOXE NON HAI NADA DE NADA, POLO QUE A SÚA CREDIBILIDADE É NULA.

Informamoslle que dende a nosa Agrupación Municipal Socialista íamos a comenzar unha recollida de sinaturas entre a veciñanza do concello para solicitar diante do òrgano responsable deste servizo a restitución da praza de médico suprimida e voltar a ter un servizo digno para os nosos veciños e veciñas. A entrega destas firmas realizarase en nome da veciñanza do Concello e sin ningún tipo de logotipo político, como así están a comprobar os moitos veciños e veciñas que xa teñen asinado estas follas de firmas, e as cales, dende aquí novamente invitamos a todos a participar e loitar pola defensa dos seus servizos básicos, ante o pasotismo e desisnterès do seu Concello.

INVITAMOS AO SR. ALCALDE NO PLENO, ASÌ COMO TAMÉN OS SEUS CONCELLEIROS A ASINAR ESTA FOLLA DE FIRMAS A CAL SE NEGARON TODOS ¡¡¡

ESTA É A RESPONSABILIDADE E COMPROMISO DAS PERSOAS QUE ESTÁN A FRONTE DO TEU CONCELLO ¡¡¡

A noticia sobre esta iniciativa reflexouse na prensa local:


Sobre este mesmo asunto, outras noticias de interese publicadas pola prensa e segundo a versión das Asociacións de Mèdicos, entre outras, atopamos esta de interés:


Como xa publicamos noutro artigo neste blog no seu día, outros Concellos que sufriron situacións similares a FORZA e UNIÓN da veciñanza, tamén a través dunha recollida de firmas provocou que os responsables do Sergas recapacitarán nas sùas decisións, como no caso do Irixo, tal é como se observa no artigo de prensa seguinte:


FINALIZAMOS ESTE PUNTO INDICANDO QUE A RECOLLIDA DE SINATURAS QUE SE ESTÁ LEVANDO A CABO EN TÓDOLOS PUNTOS DO CONCELLO TERÁ COMO DATA LÍMITE O DOMINGO 5 DE ABRIL, PARA POSTERIORMENTE, NESA SEMANA SEGUINTE FACER A ENTREGA EN OURENSE NO SERVIZO DE ATENCION PRIMARIA.

A resposta a Pregunta 2: O Sr. Alcalde indica que sí estamos aheridos a este servizo.

Responde a Pregunta 3: "que se están a facer as xestión para dispor dos terreos, estamos agardando que os veciños cedan os terreos necesarios para facer a obra"

As imaxes do estado desta petición de arranxo, son as seguintes:Na Pregunta 4, o Alcalde resposta para asombro dos Concelleiros do Grupo Socialista "QUE NON VE A DIFERENCIA ENTRE QUE SEXA PÚBLICO OU PRIVADO, XA QUE SE O CONCELLO CONSTRÚE UN TAMÉN COBRARÍA"

LAMENTABLE RESPOSTA, ONDE AMOSA CLARAMENTE CALES SON OS SEUS INTERESES E A PREOCUPACIÓN DA VECIÑANZA POR ESTA CUESTIÓN.

UN ALCALDE QUE É CAPAZ DE DECIR QUE LLE DA IGUAL QUE SEXA O VELATORIO PUBLICO OU PRIVADO PON DE MANIFESTO A SÚA NULA XESTIÓN AO FRONTE DUN CONCELLO.....

A RESPOSTA DÁMOSLLA NÓS E ALTA E CLARA....."SE O VELATORIO É PÚBLICO OS POSIBLES INGRESOS SERÍAN PARA AS ARCAS MUNICIPAIS, E SE PODERÍAN EMPREGAR EN MANTER OU INCREMENTAR E MELLORAR OUTROS SERVIZOS.....MENTRAS QUE SÍ É PRIVADO OS CARTOS VAN PARAR OS BOLSILLOS DO EMPRESARIO DE TURNO E O CONCELLO NON VERÁ UN EURO ¡¡¡

CON RESPECTO O ASUNTO DA DENUNCIA QUE FIXO PECHAR O VELATORIO DA RESIDENCIA SAN ROSENDO INDICA CLARAMENTE QUE NON SABE QUE É O AUTOR DA MESMA, E TAMÉN INDICA QUE ÈL SABE QUE A DENUNCIA NON PARTE DE NINGÚN DOS MEMBROS DA NOSA AGRUPACIÓN SOCIALISTA PARA DESMENTIR ASÍ PÙBLICAMENTE OUTROS RUMORES QUE PRETENDÍAN INDICAR O CONTRARIO.

POLO TANTO, INDICÁMOSLLE QUE NON È DE RECIBO QUE CÍRCULOS CERCANOS O SEU GRUPO DE GOBERNO SE DEDIQUEN A INFORMAR A VECIÑANZA DO CONCELLO QUE O AUTOR DESA DENUNCIA É O PORTAVOZ SOCIALISTA, CUESTIÓN QUE CONSIDERAMOS UN ATAQUE FALSO, INFUNDADO E FEITO CON MOI MAL FE.

O ALCALDE ACLARA "QUE FORMA PARTE DO "XOGO POLÍTICO" ¡¡¡

SERÁ DO SEU XOGO E DAS SÚAS REGRAS,.....PORQUE NOS ENTENDEMOS QUE A MENTIRA E A DIFAMACIÓN SON CONSIDERADAS UNHA BAIXEZA POR PARTE DOS AUTORES, QUE MÁIS PRONTO QUE TARDE QUEDARÁN EN EVIDENCIA, XA QUE TRISTEMENTE SON OS ARGUMENTOS QUE ESTÁN A USAR, XA PREOCUPADOS POLA CERCANÍA DAS ELECCIÓNS MUNICIPAIS , PARA TRATAR DE MANCHAR A NOSA LABOR DE OPOSICIÓN E SERVIZO A VECIÑANZA.

Finalmente, na derradeira Pregunta 5, o Alcalde manifesta que "non sabe cal foi o motivo de que non subvencionaran a Andaina"

POIS A RESPOSTA DÈMOSLLA NÓS....¡¡¡¡¡ NON SE SUBVENCIONOU PORQUE NON SE REALIZOU.
ESTE ALCALDE PRETENDE OBTER AS SUBVENCIÓNS ANTES DE REALIZAR AS ACTUACIÓNS, CUESTIÓN QUE SEGUNDO INDICABAN CLARAMENTE AS BASES DA CONVOCATORIA NON ERAN ASÍ OS REQUISITOS EXIXIDOS.

A FALTA DE INTERÈS E DE INICIATIVAS POR PARTE DO CONCELLO SON AS GRANDES CULPABLES DE QUE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES NON SE REALICEN NO CONCELLO DA PEROXA.....QUE NON BUSQUE CULPABLES ONDE NON OS HAI....OS ÚNICOS RESPONSABLES DA NON OBTENCIÓN, OU COMO XA INDICAMOS CON ANTERIORIDADE, DA DEVOLUCIÓN DOUTRAS SUBVENCIÓNS SON O SR. ALCALDE E O SEU EQUIPO DE GOBERNO.

Como remate a este intenso pleno, todavía tratamos algunha cuestión realizada de xeito oral, que resumimos a continuación:


Preguntamos por cal foi o motivo polo que o Concello da Peroxa pagou o martes 30 de setembro de 2014 unha factura de 26 comensales das brigadas da Deputación; respostando o Alcalde que "quixeron ter un detalle con eles pola sua labor e como remate das actuacións feitas no Concello en semanas anteriores".


VOLTAMOS A INSISTIR E PEDIR REPONSABILIDADES O SR. ALCALDE POLA PERDA DE 2 CONCELLEIROS PARA AS VINDEIRAS ELECCIÓNS MUNICIPAIS DO MES DE MAIO, LOGO DE TERLLO ADVERTIDO DENDE PRINCIPIOS DO ANO ANTERIOR E NUNCA ATENDEU AS NOSAS ADVERTENCIAS E AGORA COMO SEMPRE FAI, BUSCANDO CULPABLES PARA XUSTIFICAR A SÚA NEFASTA XESTIÓN E O SEU DESINTERÈS POLOS ASUNTOS DO CONCELLO, MANIFESTA "QUE EN ESTADÍSTICA DE OURENSE LLE INFORMARON MAL DOS DATOS E SOBRE TODO DA DATA EN QUE SE ÍA PECHAR O CENSO".

Sabendo que è único responsable desta situación indica "que os veciños e veciñas non lles vai a importar que haxa 9 ou 11 concelleiros......o contrario, igual se alegran xa que lle costarán menos cartos os plenos o Concello".

LAMENTABLE RESPOSTA PARA XUSTIFICAR A SÚA IRRESPONSABILIDADE, E ONDE ADEMÁIS DA PERDA DE REPRESENTACIÓN, TAMÉN SE PERDERÀN INGRESOS POLA PREOCUPANTE PERDA DE POBOACIÓN NO CONCELLO, QUE LLE LEMBRAMOS QUE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS FOI SUPERIOR A 500 HABITANTES MENTRAS ÉL SEGUE DE BRAZOS CRUZADOS SEN FACER MEDIDAS QUE EVITEN ESTE DESPOBOAMENTO E O CONSEGUINTE ABANDONO DOS NOSOS POBOS E PARROQUIAS.

TAMÉN EN RESPOSTA A CUESTIÓN ECONÓMICA DE GASTOS NOS PLENOS QUE BEN PODERÍA TAMÉN REBAIXAR O SEU ELEVADO SOLDO DE 30.000€ ANUAIS QUE COBRA DOS IMPOSTOS DA VECIÑANZA, POR UNHA MEDIA XORNADA ¡¡¡¡¡ OS QUE TAMÉN LLE ENGADIMOS OUTROS 10.500 € QUE COBRA O CONCELLEIRO DE URBANISMO POLA SÚA CADA VEZ MÁIS ESCASA PRESENZA NAS OFICINAS MUNICIPAIS......

ESO SÍ É UN GASTO E NÓN OS 60€ QUE COBRA CADA CONCELLEIRO CADA DOUS OU TRES MESES QUE HAI UN PLENO.

MENOS DEMAGOXIA SEÑOR ALCALDE, E PENSE ALGO MÁIS NO CONCELLO QUE GOBERNA, PORQUE ESTAS EXPLICACIÓNS FAI ANOS SERÍAN CREÍBLES PORQUE A VECIÑANZA NON TIÑA NIN DATOS NIN INFORMACIÓN DOS CARTOS QUE LLE ESTÁ A COSTAR OS PETOS DOS VECIÑOS E VECIÑAS DA PEROXA, PERO AGORA GRACIAS A NOSA LABOR A INFORMACIÓN CHEGA A CADA ESQUINA DO CONCELLO ¡¡¡


Finalmente, tratamos un tema que leva moitos anos de tramitación e que finalmente xa hai unha sentenza xudicial onde dous veciños de Gueral, acaban de gañar a súa demanda por defender os seus dereitos sobre o trazado dun camiño público pechado.

A sentenza xa é firme e non cabe recurso, e tiña un prazo de execución dun mes, que o Concello non cumpriu, xa que debe exixir a reitirada dun muro ilegal e a reposición dun camiño público que tamén debe rexistrar como ben municipal.

UNHA VEZ MÀIS O CONCELLO QUEDA EN EVIDENCIA NO QUE SE REFIRE A DEFENSA DOS BENS PÚBLICOS, XA QUE A PESAR DE QUE NO ANO 1980 SE LLE CONCEDÍA UNHA LICENZA DE OBRA POR AFECTAR A CAMIÑO PÚBLICO, ANOS DEPOIS DENDE O CONCELLO SE NEGABA A EXISTENCIA DESE CAMIÑO, INCLUSO CANDO NO INICIO DESTE PROCESO XUDICIAL O PROPIO SR. ALCALDE QUE NEGABA COÑECER ESA SITUACIÓN APARECÍA NUNHA ACTA XUDICIAL CON DATA 03/04/2002 EN REPRESENTACIÓN DO CONCELLO DA PEROXA ONDE SE RECOÑECÍA A TITULARIDADE PÚBLICA DESE CAMIÑO QUE POSTERIORMENTE NEGABA (UNHA VEZ MÁIS A MEMORIA LLE XOGABA UNHA MALA PASADA O SR. ALCALDE) E QUE TRASLADABA O PLENO DO 06/04/2014 O ACORDO DE DECLARAR A INEXISTENCIA DESE CAMIÑO PÙBLICO DEMANDADO QUE AGORA SEGUN SENTENZA XUDICIAL ASÍ O DECLARA.

UNHA NOVA IRRESPONSABILIDADE DO SR. ALCALDE, ENTRE OUTRAS MOITAS ONDE O ORGULLO PERSOAL, UNIDO A  SÚA NEFASTA XESTIÓN E A UNHA FALTA TOTAL DE INTERÉS POR POÑER AS SITUACIÓNS EN REGRA, ESTÁ A METER EN REITERADAS OCASIÓNS O CONCELLO EN DIVERSOS LITIXIOS XUDICIAS QUE DE NOVO COS CARTOS DO CONCELLO SE VE IMPLICADO NOUTRO PLEITO XUDICIAL COS CONSEGUINTES CUSTES QUE VAN ACARREAR AS ARCAS DO CONCELLO¡¡

A PROPIA SENTENZA XUDICIAL INDICA E SINALA...."UNHA MERA ACTITUD PASIVA DO CONCELLO DA PEROXA".....ONDE PON DE MANIFESTO O TIPO DE GOBERNANTES QUE TEMOS A FRONTE....DESPREOCUPÀNDOSE COMPLETAMENTE POR ASUNTOS QUE PODEN OCASIONAR GRAVES PERXUIZOS ECONÓMICOS ¡¡¡

TAMÉN LLE REFRESCAMOS A MEMORIA INDICÀNDOLLE QUE NON ERA DO NOSO AGRADO NIN DE NINGÚN VECIÑO VOLVER A VELO NA PRENSA LOCAL POR UNHA SITUACIÓN SEMELLANTE, ONDE XA NO ANO 1985 UN ASUNTO RELACIONADO CON ESTE MESMO ASUNTO E TAMÈN POR NON EXECUTAR UNHA SENTENCIA ERA ACUSADO POR "ACTITUD PREVARICANTE".....
ESTO É O QUE ACONTECEU NUN PLENO, INTENSO, INTERESANTE....E ONDE SE TRATARON E DISCUTIRON TEMAS DE VITAL IMPORTANCIA PARA A VECIÑANZA E PARA O PROPIO CONCELLO, E NO CAL O SR. ALCALDE QUERÍA ESQUIVAR INICIALMENTE.

UNHA VEZ MÀIS POÑEMOS NAS TÚAS MÀNS A INFORMACIÓN NECESARIA PARA QUE COÑEZAS O QUE ACONTECE E COMO FUNCIONA O TEU CONCELLO......PARA QUE A ANALIZES.......REFLEXIONES......E SOBRE TODO PARA QUE SAQUES AS TÚAS CONCLUSIÓNS E ACTÚES EN CONSECUENCIA ¡¡¡
SEGUIMOS E SEGUIREMOS TRABALLANDO POLA MELLORA DO CONCELLO ¡¡¡

No hay comentarios:

Publicar un comentario