Benvido a este teu lugar de información, consultas, aportacións e por suposto críticas.


Un grupo, un compromiso, unha idea, unha ilusión...

Poñemos o teu alcance unha ferramenta necesaria para coñecer toda a información sobre o noso Concello: actuacións, acordos, propostas, necesidades, acontecementos.... e tamén lugar para opinar libremente a través dos teus comentarios.

Esperamos as túas aportacións.

lunes, 23 de marzo de 2015

Coñece a que se destinan as subvencións que recibe o teu Concello ¡¡

Seguindo coa nosa liña informativa de dar publicidade e transparencia no que se refire os investimentos e subvencions recibidas polo noso Concello da Peroxa, informamos a continuación das últimas recibidas.

As primeiras que vamos a comunicarvos son as que recibiron algunhas das Asociacións de Veciños do Concello da Peroxa, a través da convocatoria para tal fin que fai a Deputación Provincial de Ourense, onde nos atopamos que no BOP do pasado 7 de marzo se publicaban nas páxinas 7 e 8 as cuantías e Asociacións beneficiarias no noso Concello.

A información completa no seguinte enlace:


Na publicación anterior, vemos as seguintes concesións:

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SAN SALVADOR DE ARMENTAL: 1895,56€ para equipamento do local da asociación.

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SANTIAGO DE TOUBES: 1.435,80€ para acristalamento e pintura do local da asociacion.

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS VIRXE DO AMPARO: 1.580,39€ para obra e equipamento para local social.

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS XUNTAZA DE MIRALLOS: 3.017,50€ para equipamento e obras no local

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SAN CIPRIÁN DE PITÓN: 1.352,88€ para mobiliario para local social.

RECIBIMOS POLO TANTO, CON AGRADO, ESTAS APORTACIÓNS ECONÓMICAS PARA AS OBRAS E ACTUACIÓNS QUE SE LEVARON A CABO EN CADA LOCAL DAS ASOCIACIÓNS CORRESPONDENTES, AINDA QUE TAMÉN SE BOTAN DE MENOS SUBVENCIÓNS PARA OUTRAS MOITAS ASOCIACIÓNS EXISTENTES NO CONCELLO E TAMÉN CON NECESIDADES EVIDENTES E SOLICITADAS OS RESPONSABLES DO CONCELLO, COMO PROPIETARIOS E RESPONSABLES DOS LOCAIS (EN MOITOS DOS CASOS).

AGARDAMOS QUE PARA VINDEIRAS CONVOCATORIAS, DENDE O CONCELLO SEXAMOS CAPACES DE QUE ESTA INFORMACIÓN E POSIBILIDADES DE OBTER ESTAS SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS VARIAS CHEGUE A TODOS OS INTERESADOS E DENDE AS OFICINAS MUNICIPAIS SE COLABORE EFICIENTEMENTE NA SÚA TRAMITACIÓN COAS ASOCIACIÓNS EXISTENTES.

Nas seguintes imaxes tedes un exemplo destas inversións, como é o caso do Local da Asociación de San Ciprián de Pitón, onde as imaxes amosan o emprego o que se adicou a subvención obtida:
Tamén neste mesmo boletín se publicaron as subvencións para o "fomento das artes escénicas", onde na pàxina 2 comprobades como o Concello da Peroxa recibiu 325€ como subvención da actuación realizada na época de Reis pola Asociación Cultural Coral Camerata Auriense que fixo percorrido polas Residencias do pobo da Peroxa.


UNHA VEZ VISTA ESTA SUBVENCIÓN OBTIDA SÚRXENOS A DÚBIDA E A PREGUNTA DE PORQUÉ NUNCA A "RONDALLA XUNTANZA DOS POBOS" DO NOSO CONCELLO NUNCA RECIBE ESTE TIPO DE SUBVENCIÓNS POLAS SÚAS ACTUACIÓNS, QUE SON MOITAS E VARIADAS POR TODO O TERRITORIO MUNICIPAL NAS NOSAS FESTAS E ACTOS DIVERSOS.

TODA A VECIÑANZA RECOÑECEMOS A SÚA LABOR E ADICACIÓN ALTRUÌSTA E GRATUÍTA EN COLABORACIÓN COAS PARROQUIAS E FESTAS DO CONCELLO, MOTIVO MÁIS QUE SUFICIENTE PARA REFLEXIONAR E BUSCAR RESPOSTAS O PORQUÉ DA NON CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS AS SÚAS ACTUACIÓNS.


Continuamos con unha convocatoria feita pola Xunta de Galicia para a "Promoción da información Xuvenil e a realización de actividades", que se publicaba coas seguintes características e requisitos:


NO SEU ARTIGO 5: INDICA QUE A SUBVENCIÓN ADICARASE A GASTOS DA OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL....¿? E TAMÉN A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES XUVENIS DIRIXIDOS A MOCIDADE ENTRE 12 E 35 ANOS.

Con data do 3 de marzo vemos como na súa páxina 8737 o Concello da Peroxa recibe para ese fin a cantidade de 2.533,72€

NA NOSA LABOR DE CONTROL DOS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAL E DE DESTINO E GASTO DOS CARTOS PÚBLICOS, PEDIREMOS ACCESO O EXPEDIENTE PARA VER QUE XUSTIFICACIÓN E ACTIVIDADES SE REALIZARON CON ESTA SUBVENCIÓN OBTIDA.

Finalizamos coa publicación de 3 millonarias subvencións que serviron para paliar os gastos dos Cursos realizados no noso Concello durante varios meses sobre Atencion de Persoas Dependentes en Institucións Sociais, publicada no DOG do 20 de febreiro na súa paxina 7154 onde o Concello da Peroxa recibe 43.706,11€, correspondentes o exercicio 2014.

Publicada no seguinte enlace:Tamén na mesma publicación do enlace anterior na súa páxina 7186 o Concello da Peroxa recibe outros 47.521,69€ para o mesmo curso citado anteriormente durante o exercicio 2013, así como tamén 35.188,64€ para o Curso de "Actividades axiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería"

MILLONARIAS SUBVENCIÓNS NOS TRES CASOS, ONDE OS ALUMNOS PODEN ESPECIALIZARSE NAS PROFESIÓNS SINALADAS, 

POR ESTE MOTIVO ENTENDEMOS ENTÒN QUE AS PERSOAS QUE FAI POUCOS DÍAS ANDABAN A PODAR AS ÁRBORES POLO POBO DA PEROXA, SITUADOS A CARÓN DA ESTRADA SAIRÍAN E SERÁN ALUMNOS DESES CURSOS....OBXETIVO POLA CAL SE FINANCIAN: A INTEGRACIÓN NO MERCADO E MUNDO LABORAL DESES ALUMNOS. POUCO SENTIDO TERÍA INVERTIR ESTAS SUBVENCIÓNS MILLONARIAS NA FORMACIÓN E LOGO CONTRATAR OS SERVIZOS A EMPRESAS E PERSOAS ALLEAS A ESTES PLANS DE FORMACIÓN ¡¡

TAMÉN RESULTA CURIOSO, UNHA VEZ ANALIZADOS ALGÚNS DOS EXPEDIENTES DOS CURSOS REALIZADOS A PROCEDENCIA E NOME DALGÚNS DOS "PROFESORES" QUE IMPARTIRON ESTES CURSOS, DESCOÑECENDO CALES FORON OS "MÈRITOS" OU "PROCESOS SELECTIVOS" PARA ACADAR ESE FIN.


UNHA VEZ MÀIS CUMPRINDO O NOSO COMPROMISO COA PUBLICACIÓN E ACCESO A INFORMACIÓN PARA TODA A VECIÑANZA DO CONCELLO, XA QUE SERÁ O ÚNICO LUGAR ONDE SE PUBLIQUEN ESTES DATOS, NON OS BUSQUES NOS LUGARES DE INFORMACIÓN OFICIAL DO TEU CONCELLO, TABOLEIROS DE ANUNCIOS, WEB OU REDES SOCIAIS......SEGUEN NA SÚA POLÍTICA DE OSCURANTISMO.

POLO EXPOSTO.....LEE, ANALIZA.....E AS CONCLUSIÓNS SON TÚAS ¡¡


No hay comentarios:

Publicar un comentario