Benvido a este teu lugar de información, consultas, aportacións e por suposto críticas.


Un grupo, un compromiso, unha idea, unha ilusión...

Poñemos o teu alcance unha ferramenta necesaria para coñecer toda a información sobre o noso Concello: actuacións, acordos, propostas, necesidades, acontecementos.... e tamén lugar para opinar libremente a través dos teus comentarios.

Esperamos as túas aportacións.

miércoles, 4 de marzo de 2015

As chapuzas na contratación de persoal no Concello ¡¡¡

Traemos de novo a este blog a información para que coñezas un novo caso de irregularidades no proceso de contratación de persoal no Concello da Peroxa que deixa unha vez máis en evidencia a súa arcaica política a marxe das leis que ocasiona deixar sen a opción de traballar a 3 veciños do Concello.

A principios do pasado ano 2014, concretamente con data 10 de xaneiro de 2014 publicabase no DOG as bases e convocatoria pública, para as "Subvencións para o financiamento de formaciòn asociada aos contratos de formación e aprendizaxe e se establecen as bases da Formación Profesional Dual, onde toda a información e requisitos se pode consultar no enlace seguinte:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140110/AnuncioCA05-030114-0003_gl.pdf

Con posterioridade, por parte do Concello elaboranse unhas Bases e instruccións que rexeràn o procedemento e que estàn cheas de irregularidades segundo se amosa nos documentos seguintes:
ESTAS PÁXINAS DAS BASES SON UN CLARO EXEMPLO DO XEITO CHAPUCERO DE COMO É O PROCEDER DO CONCELLO DA PEROXA NESTES ASUNTOS DE PERSOAL.

CALQUER PERSOA CON UNS MÍNIMOS COÑECEMENTOS DE COMO FUNCIONAN AS ADMINISTRACIÓNS SE DARÁN CONTA DOS GRAVES ERROS E PARA OS QUE NON OS COÑEZAN EXPLICAMOS OS MOTIVOS QUE NOS LEVAN A AFIRMAR QUE ESTO É UNHA AUTÉNTICA "CHAPUZA":

Faise referencia a "non estar incurso en causas de incompatibilidades", cuestión que será posteriormente analizada e será de vital importancia para comprender e entender o mal proceder dos membros do Tribunal.

Informase tamén nesta folla das bases que se dará "publicidade" a travès da publicación dun bando informativo colocado "nos núcleos do termo municipal".

NESTE PUNTO, É GRAVE A AUSENCIA DE PUBLICIDADE XA QUE NON SE CUMPLIU UN REQUISITO LEGAL IMPRESCINDIBLE, XA QUE OS CITADOS BANDOS NON FORON COLOCADOS EN NINGÚN PUNTO DO CONCELLO, SALVO 2 QUE SE COLOCARON O ULTIMO DÍA DE PRAZO (VENRES) POLA MAÑA EN 2 LOCAIS DE HOSTELERÍA DA PEROXA E NO CENTRO DE SAÚDE A RAÍZ DA PRESENCIA DA NOSA CONCELLEIRA SOCIALISTA NAS OFICINAS MUNICIPAIS PARA INTERESARSE POR ESTE ASUNTO.

OUTROS DOS ASPECTOS POLOS QUE TILDAMOS DE ILEGAIS ESTAS BASES E ONDE SE SINALA QUE AS SOLICITUDES SE PODERÁN PRESENTAR ATA O 26 DE SETEMBRO EN HORARIO DE 09:00 A 12:00 ¡¡¡¡¡¡

È CURIOSO QUE ELES MESMOS SE CONTRADICEN NO PÁRRAFO SEGUINTE ONTE CONTEMPLAN A POSIBILIDADE DE PRESENTAR ESTAS SOLICITUDES A TRAVÉS DA LEI DE PROCEDEMENTO SEGUNDO O SEU ARTIGO 38.4 QUE PERMITE A SÚA PRESENTACIÓN AO LONGO DE TODO O DÍA NOS SEUS RESPECTIVOS HORARIOS DE APERTURA QUE EN CASOS COMO O DO REXITROS DA XUNTA DE GALICA É ATA AS 19:00 OU NAS OFICINAS DE CORREOS ATA AS 20:00

O PROPIO SECRETARIO RECOÑECÍA, COMO NON ERA MENOS, QUE ESTE PUNTO ERA IRREGULAR......PERO CURIOSAMENTE A RAÍZ DA NOSA PROTESTA, NUNCA CON ANTERIORIDADE.

MESMO CHEGOU A MANIFESTAR QUE SE EXPUXERAN UNHAS BASES NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DIFERENTES AS QUE ÈL TIÑA ASINADAS¡¡¡¡¡

......LAMENTABLE E DELICTIVO. ASÍ FUNCIONA O TEU CONCELLO.
ESTAS BASES COMPLETAMENTE IRREGULARES E TOTALMENTE FÒRA DA LEGALIDADE EN CANTO A PROCESOS SELECTIVOS SE REFIRE ESTÁN ASINADAS POLO SR. ALCALDE MANUEL SEOANE CON DATA DE DOUS DÍAS ANTERIORES XUSTO O COMENZO DO REDUCIDO PRAZO DE TRES DÍAS.

O NOSO SEGUIMENTO A ESTE PROCESO SELECTIVO FOI RIGUROSO DENDE O PRIMEIRO MOMENTO, MOTIVO POLO CAL INFORMAMOS A VECIÑANZA QUE AS BASES E A INFORMACIÓN DESTA CONVOCATORIA NON SE COLOCARON NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS O DÍA PRIMEIRO DO PRAZO (MERCORES 24), NIN TAMPOUCO O SEGUNDO (XOVES 25), XA QUE FOI METICULOSAMENTE CONTROLADO POLOS NOSOS CONCELLEIROS SOCIALISTAS E ESPECIALMENTE CONTROLADO POLA NOSA CONCELLEIRA SOCIALISTA ROCIO MOREIRAS PAVÓN INTERESADA EN PARTICIPAR NO CITADO PROCESO.

AS BASES FORON COLOCADAS O DERRADEIRO DÍA 26 VENRES NO TABOLEIRO, SUPOÑEMOS QUE CO ÚNICO OBXETIVO DE "OCULTAR" O PROCESO OS POSIBLES E INTERESADOS CANDIDATOS.

EN CANTO O TEMA DA COLOCACIÓN DOS BANDOS, MERECE MENCIÓN APARTE XA QUE SEGUNDO SE COMPROBA NO PROPIO BANDO INFORMATIVO, FOI ASINADO POLO ALCALDE MANUEL SEOANE O DÍA 23 DE SETEMBRO, CUESTIÓN QUE CORROBORA EN AMPARA A NOSA VERSIÓN DE QUE NON FOI TRASLADADO NIN COLOCADO EN NINGÚN DOS NÚCLEOS DO CONCELLO TAL COMO INDICABAN AS PROPIAS BASES, SALVO NOS LUGARES E DÍA ANTERIORMENTE CITADOS.

NOS DÍAS DE PRAZO, NOUTRA LABOR DE CONTROL E SEGUIMENTO DESTE IRREGULAR PROCESO DESPRAZAMONOS PERSOALMENTE OS LUGARES HABITUAIS ONDE SE COLOCAN OS BANDOS INFORMATIVOS DO CONCELLO E NON HABÍA EN NINGÚN PUNTO DO CONCELLO.

SIRVAN COMO EXEMPLO LUGARES COMO OS VISITADOS EN VILARRUBIN OU NO LOCAL DO CONSORCIO DOS PEARES, ONDE TAL E COMO AMOSAN AS IMAXES SACADAS NESES DÍAS NADA DE NADA DOS BANDOS QUE ANUNCIABAN ESTE PROCESO SELECTIVO....
O BANDO EN CUESTIÓN É O SEGUINTE.....E COMO PODEDES VER CONTRADICE CLARAMENTE O EXPOSTO NAS BASES XA QUE FALA DO PRAZO DO 24 O 26 DE SETEMBRO PERO EN NINGÚN LUGAR INDICA QUE O PRAZO REMATE O DÍA VENRES 26 AS 12:00 TAL COMO FIGURA NAS BASES....OUTRA INCOHERENCIA MÁIS ¡¡¡


COMO TODOS/AS BEN COÑECEDES O NOSO CONCELLO CONTA CON UNHA WEB E CON UNHA REDE SOCIAL PARA FACER ESTE TIPO DE PUBLICACIÓNS E ANUNCIOS, PERO NUNCA SE REALIZAN (PREFIEREN USAR ESTES MEDIOS DE INFORMACIÓN PARA POR EXEMPLO ATACAR E DIFAMAR SOBRE A LABOR DA OPOSICIÓN NO CONCELLO).....SI SE FAI ESTA LABOR DE INFORMACIÓN PÚBLICA E PARA TOD@S DENDE OUTROS CONCELLOS LIMÍTROFES NESTES ASUNTOS DE INTERESE PARA A POBOACIÓN TAL COMO SE AMOSA NO ENLACE SEGUINTE:

http://www.concellodecoles.com/noticias.asp?sec=5&id=71#.VO8LvvmG9Rp


O GRAN PROBLEMA DESTA CONVOCATORIA E DESTE "PROCESO SELECTIVO" SURXE CANDO UNHA CONCELLEIRA SOCIALISTA DA NOSA AGRUPACIÓN MUNICIPAL A TÍTULO INDIVIDUAL E COMO CALQUER OUTRO VECIÑO OU VECIÑA DO CONCELLO PRESENTA A SÚA SOLICITUDE E A DOCUMENTACIÓN NECESARIA NAS OFICINAS DO CONCELLO, CO SEU CORRESPONDENTE REXISTRO DE ENTRADA DENTRO DO PRAZO LEGALMENTE SINALADO.....NON ASÍ AS OUTRAS TRES SOLICITUDES DOS CANDIDATOS PROPOSTOS QUE NON TEÑEN NINGÚN TIPO DE REXISTO DE ENTRADA NAS OFICINAS MUNICIPAIS TAL E COMO SE INDICABAN NAS BASES.

A PESAR DAS XA DEMOSTRADAS MÚLTIPLES IRREGULARIDADES NESTE PROCESO, CON DATA DO 29 DE SETEMBRO CÍTANSE OS 4 CANDIDATOS PARA A REALIZACIÓN DO "PROCESO SELECTIVO".

AQUÍ PRODÚCESE O ACTO MÁIS ILEGAL E IRRESPONSABLE QUE SE PODÍA PRODUCIR XA QUE A PRESIDENTA DO TRIBUNAL DECIDE NON ADMITIR A FASE DE VALORACIÓN DOS MÉRITOS PRESENTADOS NIN A ENTREVISTA À NOSA CONCELLEIRA ROCÍO MOREIRAS QUE CASUALMENTE SEGUNDO O INDICADO NAS BASES E SEGUNDO A PUNTUACIÓN DOS CANDIDATOS ASPIRANTES TERÍA A MAIOR PUNTUACIÓN DOS 4 E POLO TANTO TERÍA DEREITO A UN DOS POSTOS DE TRABALLO/FORMACIÓN OFERTADOS.

OS ARGUMENTOS QUE ALEGA A PRESIDENTA DO TRIBUNAL È QUE "CONSIDERA" QUE É INCOMPATIBLE A SÚA SITUACIÓN DE CONCELLEIRA CON ESTE POSTO DE TRABALLO, E NA MESMA PORTA DO DESPACHO A OBRIGA A ESCOLLER ENTRE OPTAR AO POSIBLE POSTO DE TRABALLO OU A RENUNCIA DA SÚA CONDICIÓN DE CONCELLEIRA ¡¡¡

¿EN BASE A QUÉ NORMA OU QUE LEI LLE FAI ESTES COMENTARIOS?

A NOSA CONCELLEIRA SOCIALISTA, BEN COÑECEDORA DA NORMATIVA VIXENTE QUE AMPARA ESTE PROCESO INDÍCALLE QUE NON É CORRECTO O SEU PROCEDER XA QUE TEN COMO CALQUER CIDADÁN DEREITO A QUE SE LLE VALOREN OS MÉRITOS E POSTERIORMENTE, NO CASO DE OBTER ESE POSTO REALIZAR NO PRAZO E NAS FORMAS PREVISTAS (EN PLENO) PRESENTAR A SÚA RENUNCIA COMO CONCELLEIRA......PERO NUNCA FACER UNHA RENUNCIA NA PORTA DUN DESPACHO TAL E COMO PRETENDIA A PRESIDENTE DUN TRIBUNAL, QUE LEMBREMOS ERA A SECRETARIA DUN CONCELLO VECIÑO, A CAL, AMOSA UNHA GRAN IGNORANCIA CON RESPECTO AS NORMAS E LEIS QUE REXEN ESTES PROCEDEMENTOS.....VERGOÑENTO¡¡¡

A NOSA SORPRESA FOI MAIUSCULA, XA NON POLO PRODECER DO "TRIBUNAL", XA QUE SABÌAMOS DAS DIFICULTADES QUE TERÍA PARA ACCEDER A ESE POSTO POLA SÚA CONDICIÓN POLÍTICA CONTRARIA O GOBERNO MUNICIPAL, ARTELLADOR DE TODA ESTA SITUACIÓN, PERO O QUE MÁIS SORPRENDEU FOI O TRATO DISCRIMINATORIO E ILEGAL POR PARTE DUN FUNCIONARIO PÚBLICO SALTÁNDOSE SEN ESCRÚPULO NINGÚN AS LEIS.

A MODO INFORMATIVO TRANSCRIBIMOS O ARTIGO 10,2 DO REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIMEN XURÍDICO DAS CORPORACIÓNS LOCAIS, O CAL TEXTUALMENTE DÍ: "PRODUCIDA UNA CAUSA DE INCOMPATIBILIDAD Y DECLARADA LA MISMA POR EL PLENO CORPORATIVO, EL AFECTADO POR TAL DECLARACIÓN DEBERÁN OPTAR, EN EL PLAZO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE SU INCOMPATIBILIDAD, ENTRE LA RENUNCIA A LA CONDICIÓN DE CONCEJAL O EL ABANDONO DE LA SITUACIÓN QUE DÉ ORIGEN A LA REFERIDA INCOMPATIBILIDAD".......POLO EXPOSTO AMPARABA A POSTURA E DEREITO DA NOSA CONCELLEIRA,

COMO XA INDICAMOS CON ANTERIORIDADE "O GRAN PROBLEMA" SURXE CANDO OS RESPONSABLES DO PROCESO SON CONSCIENTES QUE A CANDIDATA SINALADA TERÍA A MAIOR PUNTUACIÓN DE TÓDOLOS ASPIRANTES. ESTA SITUACIÓN COÑECÈMOLA NO MOMENTO QUE SE FAN PÚBLICAS AS PUNTUACIÓNS, ASÍ COMO A ACTA DE VALORACIÓN E DE PROPOSTA E ELECCIÓNS DOS TRES CANDIDATOS PARA OS POSTOS DE TRABALLO.

A RAÍZ DESTA SITUACIÓN, COMO É COSTUME, POR PARTE DOS MEMBROS DA NOSA AGRUPACIÓN MUNICIPAL SOCIALISTA E PARA TER ACCESO O EXPEDIENTE E OS ACORDOS QUE AMPARABAN ESTA SITUACIÓN SOLICITAMOS POR ESCRITO O ACCESO A TODA A DOCUMENTACIÓN DO "PROCESO SELECTIVO" A TRAVÉS DO SEGUINTE ESCRITO:ESCRITO PRESENTADO E REXISTRADO NO CONCELLO O DÍA 3 DE OUTUBRO, E SEGUNDO A NORMATIVA LEGAL DE ACCESO A DOCUMENTACIÓN TEMOS DEREITO A ESA CONSULTA A PARTIR DO QUINTO DÍA DENDE A SOLICITUDE, PERO O IGUAL QUE SEMPRE FAI O SR. ALCALDE DURANTE TODA ESTA LEXISLATURA SALTASE AS NORMAS COMO LLE PARECEN COA COMPLICIDADE DO SR. SECRETARIO E NOS DAN RESPOSTA.....COMO SEMPRE....."A MODO DE DAR LARGAS"......QUE SE ATENDERÁ A NOSA PETICIÓN CANDO O CONCELLO "DISPOÑA DE MEDIOS PERSOAIS" ¡¡¡¡

UNHA AUTÉNTICA BURLA, XA QUE OS TRABALLADORES DAS OFICINAS DO CONCELLO SON XA DENDE FAI MOITOS ANOS OS MESMOS...¡¡

O DOCUMENTO HABITUAL CO QUE O CONCELLO PON TRABAS A NOSA LABOR É O SEGUINTE, DOCUMENTO QUE ÚNICAMENTE SERVE PARA "PREPARAR" E REVISAR OS EXPEDIENTES PARA ARRANXAR MOITAS DAS ANOMALÍAS QUE PRESENTAN, COMO NESTE CASO, ONDE NOS ATOPAMOS QUE CANDO NOS PERMITIRON O ACCESO HABÍA VARIAS ESCRITOS POSTERIORES A NOSA PETICIÓN ONDE "SE SUBSANABAN CON ESCRITOS VARIOS" SITUACIÓNS DAS QUE DENUNCIAMOS AS IRREGULARIDADES COMO FOI O ASUNTO DA NON EXPOSICIÓN PÚBLICA OU MESMO CORRECCIÓNS EN CANTO O DO REMATE DO PRAZO AS 12:00....ESTE É O MOTIVO POLO QUE NOS NEGAN O ACCESO A DOCUMENTACIÓN NO PRAZO LEGAR.....PARA FACERLLE UN "LAVADO DE CARA" E CUBRIRSE NO CASO DE QUE DECIDAMOS APORTAR ESTA DOCUMENTACIÓN E AS SÚAS POSIBLES ILEGALIDADES DIANTE DO XULGADO. 

O ESCRITO DILATORIO E O SEGUINTE NO CASO QUE NOS OCUPA:ANTE ESTAS EVIDENTES, DEMOSTRABLES E CONSTANTES IRREGULARIDADES QUE SE PRODUCEN POR PARTE DO RESPONSABLE DO CONCELLO PRESENTAMOS O SEGUINTE ESCRITO NAS OFICINAS MUNICIPAIS PARA FACER PÚBLICO E NOTORIO O NOSO TOTAL DESACORDO CON ESTAS FORMAS DE FACER POLÍTICA E DE XESTIONAR OS CARTOS PÚBLICOS E OS POSTOS DE TRABALLO QUE DEBERÍAN SER DE LIBRE ACCESO E EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA CALQUER VECIÑO OU VECIÑA DO CONCELLO.

O ESCRITO PRESENTADO É O SEGUINTE QUE RESUME E EXPRESA A NOSA DISCONFORMIDADE:


LOGO DA SÚA ESTRATEXIA DE "DEIXAR ENFRIAR" OS ASUNTOS DE ACTUALIDADE E DE INTERÈS AGOCHANDOSE TRAS UNHA FALSA FALTA DE PERSOAL, TEMOS RESPOSTA A NOSA PETICIÓN DE ACCESO.......UN MES DESPOIS ¡¡¡

ASÍ NOS CONCEDE A "CITA PREVIA" O SR. ALCALDE:


SACANDO TEMPO, HORAS E DÍAS DE PERMISO DOS NOSOS TRABALLOS, ASISTIMOS NO DÍA DA CITA A COMPROBACIÓN DO EXPEDIENTE.

COMO XA COMENTAMOS CON ANTERIORIDADE, TIVERON TEMPO NESTE MES DE PRAZO PARA FACER E ENGADIR UNHA SERIE DE ESCRITOS, DECRETOS E CERTIFICACIÓNS QUE ENCAUZARAN E SUBSANARA O MONTÓN DE IRREGULARIDADES INICIAIS DESTE PROCEDEMENTO.

ENTRE AS CUESTIÓNS IMPORTANTES A DESTACAR INDICAR QUE PARA NON VALORAR A CANDIDATA ROCIO MOREIRAS AMPARANSE NUN ARTIGO DA CONVOCATORIA QUE INDICA "QUE OS MEMBROS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO NON PODEN PARTICIPAR NESTE PROCESO".

È BEN CERTO QUE ESE ARTIGO APARECE, PERO TAMÉN É INTERESANTE INFORMAR PARA A VECIÑANZA QUE NON COÑEZA A LEXISLACIÓN NIN A XERARQUÍA DAS NORMAS QUE UNHA ORDE DA XUNTA DE GALICIA (QUE É COMO SE FIXO A CONVOCATORIA) NUNCA VAI TER MÁIS VALOR LEGAR QUE UNHA LEI DO ESTADO, POLO TANTO, É ILEGAL QUE SE AMPARARAN NESE ARTIGO COMO ASÍ O FIXEMOS SABER O SR. SECRETARIO QUE NOS DABA A RAZÓN.......PERO COMO MEMBRO DO TRIBUNAL NON FIXO NADA POR PARAR ESTA ILEGALIDADE ¡¡¡

NESA MESMA CONVOCATORIA NA QUE O TRIBUNAL SE AMPARABA PARA DEIXAR FORA A UNHA CANDIDATA ILEGALMENTE, TAMÉN HABÍA UN ARTIGO ONDE SE INDICABA CLARAMENTE QUE UN DOS REQUISITOS  PARA OCUPAR ESTAS PRAZAS ERA "PARA FACILITAR EMPREGABILIDADE A PERSOAS TRABALLADORAS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL COMO SON OS PARADOS DE LONGA DURACION".

UNHA VEZ ANALIZADOS OS EXPEDIENTES ATOPÀMONOS CON DATOS SORPRENDENTES, QUE COMO XA INDICAMOS, POR EXEMPLO, NINGUNHA DAS SOLICITUDES TIÑA SELLO DE ENTRADA NO REXISTRO DO CONCELLO TAL COMO RECOLLÍAN AS BASES SALVO O DA ASPIRANTE ROCIÓ MOREIRAS.

ENTRE OUTROS DATOS CURIOSOS E SOBRE O TEMA DE PARADOS DE LONGA DURACIÓN INDICAR QUE A ASPIRANTE EXCLUÍDA ESTA ANOTADA NAS OFICINAS DO INEM DENDE O 02/07/2013 E PARA CONTRASTAR CO RESTO DOS ASPIRANTES INDICAR QUE DOUS DELES ESTABAN ANOTADOS COMO DEMANDANTES DE EMPREGO CON DATAS DO 11 E 19 DE SETEMBRO DE 2014 ¡¡¡¡.....E DECIR, 12 E 4 DÍAS DE ANTIGUIDADE CON RESPECTO O INICIO DO PRAZO DE SOLICITUDES......


ILEGAL, HUMILLANTE E INSULTANTE...¡¡¡

ESTE ASUNTO TAMÉN O LEVAMOS O PLENO ORDINARIO DO 3 DE NOVEMBRO, BUSCANDO UNHA RESPOSTA POR PARTE DO SR. ALCALDE, O CAL, A TRAVÈS DO TURNO DE PREGUNTAS LLE FACÍAMOS A SEGUINTE CON RESPECTO A ESTE TEMA (PREGUNTA Nº 6 DOS SEGUINTES DOCUMENTOS):
A RESPOSTA EXTRAÍDA LITERALMENTE DA ACTA DO PLENO FOI A SEGUINTE:


"POR ÈTICA" ¡¡¡¡.... Serà esa que lle faltou a él nestas décadas o fronte do Concello, adobada con innumerables irregularidades.

A mesma ÈTICA que usa él e varios dos seus concelleiros para ter esa facilidade de acceso a múltiples subvencións pùblicas millonarias procedentes dos cartos e dos impostos de todos os veciños e veciñas do Concello.

TRISTEMENTE, SOBRE ESTES CONTRATOS LABORAIS E DE FORMACIÓN PARA ESTAS TRES PERSOAS DO NOSO CONCELLO, UNHA VEZ SELECCIONADOS DO XEITO QUE XA INFORMAMOS AMPLAMENTE PRONTO EMPEZARON A PUBLICARSE NA PRENSA NOTICIAS QUE POÑÍAN EN DÙBIDA A SÚA CONTRATACIÓN:

http://www.laregion.es/articulo/ourense/preocupacion-concellos-requisitos-formar-parados/20141027071959500139.html

UNHA VEZ FINALIZADO O PRAZO LEGAL PARA RECLAMAR POLAS IRREGULARIDADES QUE EXPUXEMOS SOBRE O PROCESO DE SELECCIÓN A CANDIDATA EXCLUÍDA PRESENTA FORA DE PRAZO UN RECURSO DE REPOSICIÓN, TAN SÓ PARA DEIXAR CONSTANCIA DA SITUACIÓN SUFRIDA, E PRESENTADO FORA DO PRAZO REGULAMENTARIO PARA QUE NON PERXUDICARA AS TRES PERSOAS SELECCIONADAS.

O RECURSO PRESENTADO FOI O SEGUINTE:

LÒXICAMENTE, NON TIVEMOS NINGÚN TIPO DE RESPOSTA......TAMPOUCO A ESPERÁBAMOS ¡¡¡¡

FINALMENTE, CONFIRMOUSE QUE POR "CUESTIÓNS ECONÓMICAS" DO CONCELLO ESTES CONTRATOS DE FORMACION E TRABALLO NON SE IBAN A CELEBRAR.

COMO SEMPRE..... A CUESTIÓN ECONÓMICA COMO DISCULPA A UNHA NEFASTA XESTIÓN NESTE PROCEDEMENTO¡¡¡¡  

CUESTIÓN ECONÓMICA QUE O IGUAL QUE NO ANO ANTERIOR NON TIVERON REPARO EN DESPILFARRAR MOITOS CARTOS NOS CALENDARIOS PARA O REPARTO POLO CONCELLO......

PREFIREN A PROPAGANDA QUE O TRABALLO DOS VECIÑOS E VECIÑAS. ESTÁ È A REALIDADE ¡¡

SON VARIOS TAMÉN OS VECIÑOS E VECIÑAS DO CONCELLO QUE SON CONSCIENTES DESTAS SITUACIÓNS E NOS SOLICITAN QUE ACUDAMOS A XUSTIZA A DENUNCIAR ESTAS IRREGULARIDADES PARA DUNHA VEZ POR TODAS POÑER A CADA UN NO SEU LUGAR. A NOSA RESPOSTA È SEMPRE A MESMA: ADICAMOS DÍAS, HORAS E MOITOS KILÓMETROS A FACER POLÍTICA NO CONCELLO E A DEFENDER OS DEREITOS DOS CIDADÁNS PERO O QUE NON PODEMOS NIN ESTAMOS DISPOSTOS É A POÑER CARTOS TAL E COMO REQUIRE A XUSTIZA EN ESPAÑA LOGO DA FAMOSA "LEI GALLARDÓN", QUE DEIXOU UN DEREITO DOS ESPAÑOIS COMO É O ACCESO A XUSTIZA NUN PRIVILEXIO DOS MÁIS PODEROSOS.(ENTRE OS QUE NON NOS ATOPAMOS).

TAMÉN COMO FAN HABITUALMENTE, COAS FERRAMENTAS DE SEMPRE (A MENTIRA E A DIFAMACIÓN) SEGURO QUE OS CANDIDATOS PROPOSTOS A RESPOSTA E DISCULPA QUE LLE DARÍAN SERÍA QUE NOS OS CONTRATABAN POLAS QUEIXAS DO GRUPO SOCIALISTA.

ESAS MESMAS DISCULPAS, MENTIRAS E DIFAMACIÓNS QUE USAN PARA MANCHAR O NOME DOS NOSOS CONCELLEIROS E A NOSA LABOR NO CONCELLO.....ONDE ENTRE OUTROS ASUNTOS SE NOS CULPA PÚBLICAMENTE A TRAVÉS DOS PROPIOS CONCELLEIROS POPULARES DE SER CULPABLES DA NON REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE INTERES PARA A VECIÑANZA, COMO È O RUMOR DA ÚLTIMA INVENCIÓN PROCEDENTE DOS MEMBROS DO GRUPO DE GOBERNO COMO É A PARALIZACIÓN DUN VELATORIO EN VILARRUBIN ¡¡¡¡ 


¿?¿?¿?¿?

RIDÍCULO E FALSO ARGUMENTO, CANDO TODO O CONCELLO SABE BEN A QUEN FOI PARAR A LICENCIA PARA A CONSTRUCCIÓNS DUN PRIVADO NO POBO DA PEROXA.

ADEMÁIS SERÍAMOS O PRIMEIRO CONCELLO EN PARALIZAR PROXECTOS DE INTERÈS TENDO 3 CONCELLEIROS CONTRA 8 DO GRUPO DE GOBERNO. 

POLO TANTO, UNHA VEZ MÁIS OS NERVOS A PERDA DO PODER QUE LEVAN ACAPARADO DURANTE MÁIS DE 30 ANOS FAI QUE A MENTIRA E A DIFAMACIÓN SEXAN AS SÚAS ARMAS E ARGUMENTOS DE AQUÍ AS XA MOI PRÓXIMAS ELECCIÓNS MUNICIPAIS, ONDE A VECIÑANZA TERÁ NAS SÚAS MÁNS DECIDIR NOVAMENTE O CONCELLO E OS MANDATARIOS QUE QUERE PARA OS VINDEIROS 4 ANOS.

O IGUAL QUE NO RESTO DA POBOACIÓN DESTE PAÍS, ESTÁN XA MOI FARTOS DAS MESMAS CARAS E DAS MESMAS POLÍTICAS QUE BENEFICIÁN SÓ A UNS PRIVILEXIADOS DEIXANDO PARA O RESTO DA VECIÑANZA AS MIGALLAS.


A XENTE TEN OLLOS.....TEN INFORMACIÓN......TEN OPINIÓN......E TEN NAS SÚAS MÁNS O PODER DE CAMBIAR A SITUACIÓN.

SEGUIMOS E SEGUIREMOS SENDO FONTE DE INFORMACIÓN A VECIÑANZA DO CONCELLO, ARGUMENTANDO E AMOSANDO CON DATOS E DOCUMENTOS A REALIDADE (COMO NO CASO QUE EXPUXEMOS) E NON AGOCHÀNDONOS DETRÁS DE INFAMIAS E MENTIRAS COMO CAMIÑO QUE OUTROS ESCOLLERON PARA SEGUIR PERPETUADOS NO PODER ¡¡¡


No hay comentarios:

Publicar un comentario