Benvido a este teu lugar de información, consultas, aportacións e por suposto críticas.


Un grupo, un compromiso, unha idea, unha ilusión...

Poñemos o teu alcance unha ferramenta necesaria para coñecer toda a información sobre o noso Concello: actuacións, acordos, propostas, necesidades, acontecementos.... e tamén lugar para opinar libremente a través dos teus comentarios.

Esperamos as túas aportacións.

martes, 24 de noviembre de 2015

O tempo dà e quita razóns¡¡¡¡.....e agora esta é a realidade¡¡¡

Atopa as diferencias entre estas dúas publicacións:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/12/09/peroxa-segunda-entidad-local-gallega-rapido-paga-facturas/0003_201412O9C3992.htm


¿SABES CAL É A DIFERENCIA?

MOI SINXELO.......O PASO DO TEMPO E POR FIN O CUMPLIMENTO DAS NORMAS E LEIS VIXENTE ¡¡


ESTA DIFERENCIA ESTÁ NO OBRIGADO CUMPLIMENTO DA NOVA LEI QUE REGULA OS PAGOS DE FACTURAS, TENDO QUE PASAR OBRIGADAMENTE POLO REXISTRO DO CONCELLO NO MOMENTO DE SER PRESENTADA, NON PERMITINDOSE SER AGOCHADA NOS CAIXONS ATA QUE SE CONSIDERE OPORTUNO O SEU PAGO, SENDO REXISTRADA ESE MESMO DÍA PARA ASÍ “ADULTERAR” OS DATOS DOS PRAZOS.

O enlace onde podes obter a información que ves na imaxe e o seguinte:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/PMP_NET/aspx/consulta/consulta.aspx?tipoPublicacion=2

No enlace anterior, coñecíamos esta noticia "irreal" sobre a situación do estado de pagos do noso Concello e na imaxe posterior a realidade a día de hoxe, que sin ser un mal dato, reflexa a situación actual unha vez que o noso concello se viu na obriga de cumprir as leis.

Alà por principios deste ano 2015 facíamos unha publicación sobre este asunto para dar a coñecer a veciñanza a realidade destes datos e a nosa versión sobre esta situación, unha vez que coñecíamos perfectamente o "prodecemento" empregado para adulterar eses idílicos datos fora de toda realidade.

No seguinte enlace podedes voltar a consultar a nosa versión sobre esta situación, que como noutros moitos temas, o tempo nos acaba dando a razón: (ver a partir punto 4)


________________________________________________________________________________
Sacamos un extracto do citado análise:

No punto 4: o Secretario expòn e lee a normativa en vigor con respecto o da aplicación e entrada envigor da nova Factura Electrónica para cantidades superiores a 5.000€.

O noso Grupo Municipal Socialista propuxo que ademáis da presentación obrigatoria para as facturas superiores a 5.000€ se engadise a este acordo e posterior publicación no BOP que se permitise tamén presentar os proveedores do Concello que así o desexasen as facturas inferiores a esa cantidade, o que o Sr. Alcalde respostou que non quería "complicar a naide e que de momento empezaría así, e vendo como ía funcionando se vería si se ampliaba", o que matizaba o Secretario que "para iso sería necesario unha ordenanza".

Unha vez máis, as nosas propostas son sempre negadas xa por rutina, sin analizalas nin ver as ventaxas que poderían ter.......e agora resulta que nos atopamos que sae publicado no BOP do día 11 de marzo de 2015 un edicto onde se aproba o acordado polo órgano de goberno e tamén se reflexa na páxina web do Concello a seguinte información:


PODEDES VER VOS MISMOS COMO NO CUARTO PÀRRAFO SE PUBLICA O SEGUINTE:

"Para aquellos casos en los que todavía se admite la presentación de facturas en formato papel, también tienen la posibilidad de presentar sus facturas a través del Registro Electrónico firmadas electrónicamente en PDF".

Aproveitamos neste mesmo punto para comentar e desmontar con argumentos e probas máis que evidentes a falta de credibilidade desta noticia que aparecía na prensa fai unhas semanas:


EXPUXEMOS NO PLENO COMO ERA O "TRUCO" PARA CHEGAR A ESTOS DATOS E NOTICIAS MOI ALONXADAS DA REALIDADE.

OS PROPIOS PROVEEDORES QUE FACTURAN TRABALLOS OU MATERIAL O CONCELLO BEN SABEN QUE SON DATOS COMPLETAMENTE ENGANOSOS.

O PROCEDEMENTO É BEN SINXELO.....CANDO NAS OFICINAS MUNICIPAIS SE RECIBE UNHA FACTURA NON SE LLE PÒN TAL É COMO SERÍA CORRECTO O SELO DE REXISTRO DE ENTRADA E ASÍ OS PRAZOS NON COMENZAN A CONTAR.

POSTERIORMENTE O DÍA QUE SE DA ORDEN PARA PAGAR AS FACTURAS QUE CORRESPONDAN SE LLE PON SELO DE REXISTRO DE ESE DÍA E TAMÉN SE FAI O PAGO, ASÍ CONSTA COMO QUE NO MESMO DÍA OU NO SEGUINTE SE EFECTÚA O PAGO E POLO TANTO OS PRAZOS SON MÍNIMOS.....PERO OCULTASE A VERDADEIRA DATA DE CHEGADA DAS FACTURAS AO CONCELLO.

NA NOSA LABOR DE CONTROL QUE FACEMOS PERMANENTEMENTE NO CONCELLO ATOPÁMONOS CON CASOS CURIOSOS E TAMÉN ILEGAIS, E ASÍ OS TRASLADAMOS NESTE PUNTO AO PLENO, ONDE TANTO O SR. ALCALDE MANIFESTOU DESCOÑECER ESTA IRREGULAR PRÀCTICA COMO TAMÉN O SR. SECRETARIO QUE INDICOU QUE VERIFICARÍA AS NOSAS SUXERENCIAS.

POÑEMOS COMO EXEMPLO UNHA FACTURA QUE TIÑA DATA DE EMISIÓN DO 18 DE XULLO DE 2014.....SUPOÑAMOS QUE TARDA UN PAR DE SEMANAS EN CHEGAR AS OFICINAS MUNICIPAIS.....POIS BEN COMPROBAMOS COMO FOI REXISTRADA CON DATA DO 29 DE DECEMBRO DE 2014 E PAGADA NESE MESMO DÍA.....OS DATOS DE PRAZOS DE PAGADO CONSTABA COMO 0 DÍAS, AINDA QUE LEVABA MEDIO ANO NO CONCELLO......EXEMPLOS COMO ESTOS PODERÍAMOS NOMEAR UN MONTÓN, E ESTE É O SISTEMA DE TRATAMENTO DE FACTURAS QUE O TEU CONCELLO USA NA MAIORÍA DOS CASOS.

TAMÉN EXPUXEMOS OUTRO EXEMPLO ONDE A NOTICIA SE QUEDARÍA INCLUSO CORTA, XA QUE POLAS PROBAS QUE APORTAMOS O PLENO SE PAGARÍAN FACTURAS ANTES DE SER RECIBIDAS......O CASO É O SEGUINTE: UNHA FACTURA CON DATA DE EMISIÓN DO 31 DE OUTUBRO DE 2014 QUE TIÑA SELO DE REXISTRO DO DÍA 29 DE OUTUBRO,....È DECIR 2 DÍAS ANTES¡¡¡¡¡.....E TAMÉN SE PAGOU O MESMO DÍA 29......CURIOSO QUE SE PAGUEN FACTURAS 2 DÍAS ANTES DE SER EMITIDAS¡¡¡¡ POLO TANTO O TITULAR DE PRENSA SERÍA QUE ESTAMOS A CABEZA DAS FALCATRUADRAS COAS FACTURAS¡¡

NESTE PUNTO A RESPOSTA QUE DEU O ALCALDE È LAMENTABLE E ONDE SE AMOSA DE NOVO E PON EN EVIDENCIA QUE NON ESTÁ A ALTURA DAS CIRCUNSTANCIAS NIN DO FUNCIONAMENTO DO CONCELLO XA QUE NOS EXPLICOU "QUE ESTA FACTURA SEGURAMENTE SE RECIBIU POR CORREO ELECTRÒNICO POR ADIANTADO E POR ESE MOTIVO SE PAGOU, ANTES DE QUE CHEGASE A ORIXINAL".

VOLVEDE LEER A EXPLICACIÓN E ANALIZADEO CON CALMA PARA QUE VOS QUEDE CLARA A SÚA INCOMPETENCIA.......EXPLICAMOSLLE QUE AINDA QUE CHEGASE POR CORREO ELECTRÓNICO A FACTURA SERÍA A MESMA QUE A ORIXINAL, TAN SÓ QUE ESTARÍA ESCANEADA PARA A SÚA REMISIÓN PERO QUE A DATA POR ESE MOTIVO NON VARIABA XA QUE O QUE SE ANTICIPA POR CORREO ELECTRÓNICO É O MESMO DOCUMENTO QUE A ORIXINAL........POIS COSTOULLE ENTENDELO ¡¡¡¡¡

FINALMENTE, COMO REMATE NESTE PUNTO TAMÉN PUXEMOS EN COÑECEMENTO DO PLENO QUE ATOPAMOS VARIOS FACTURAS CO SELO DE REXISTRO DO CONCELLO MANIPULADO A MAN CON BOLÍGRAFO NO DÍA DA DATA DE ENTRADA, E LLE FIXEMOS SABER O SR. ALCALDE E O SECRETARIO QUE ESO NON ERA UN ERRO ADMINISTRATIVO, TAL E COMO ELES O CONSIDERABAN, SENÓN QUE XUDICIALMENTE TEN UN NOME E CHÀMASE "FALSIDADE DOCUMENTAL" ¡¡¡

ESTE TIPO DE ACTUACIÓNS DEBERÍAN DE VIXIARSE POR PARTE DO SECRETARIO DO CONCELLO, XA QUE ESTÁN DENTRO DAS SÚAS FUNCIÓNS COMO INTERVENTOR.

INDICARON FINALMENTE, QUE TRATARÍAN ESTE TEMA COAS PERSOAS RESPONSABLES DESTA LABOR PARA ERRADICAR ESTA IRREGULAR SITUACIÓN.
_____________________________________________________________________________

Ata aquí o que foi o extracto dese artigo publicado a principios de ano e que agora cos datos REAIS publicados nos ven a dar a razón do exposto.

SEGUIMOS E SEGUIREMOS SENDO FONTE DE INFORMACIÓN A VECIÑANZA PARA QUE COÑEZA O A REALIDADE DO "FUNCIONAMENTO" DO SEU CONCELLO.

Traballamos pola mellora do noso Concello ¡¡¡


No hay comentarios:

Publicar un comentario